สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
ประชุมติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference จากกรมชลประทาน สามเสน  
  นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 เป็นประธานร่วมประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference จากกรมชลประทานสามเสน โดยมีนายวรชัย สุขผลธรรม ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นายสากล ชลคีรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปทุมธานี นายทรงพล สวยสม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนนทบุรี นายศราวุธ สากล หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ นายฉลาด พันธุ์ไพร หัวหน้าฝ่ายประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ นายทองธัช เฟื่องถี หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ นางขวัญเมือง ถากรนาม หัวหน้าฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายวิรัช สาทรานุวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล นายไตรทิพย์ มังกโรทัย หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานนนทบุรี นางเสนาะ เพ็ชร์พราว หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 11 ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11
 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.