สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
วันชูชาติ  
 วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 06.30 น. ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง
นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร อดีตอธิบดีกรมชลประทาน นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นำศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 11 เข้าร่วมงาน ในพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับหม่อมหลวงชูชาติ กำภู เนื่องใน 'วันชูชาติ' ต่อจากนั้น ผู้บริหารระดับสูงพร้อมด้วยอดีตอธิบดีกรมชลประทาน นักเรียนการชลประทานทุกรุ่น คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนชลประทาน ร่วมวางแจกันดอกไม้ เพื่อสักการะอนุสาวรีย์หม่อมหลวงชูชาติ กำภู บริเวณหน้าสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ต่อจากนั้น เป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561ของสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทานในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.