สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
เข้าตรวจสอบเกียร์มอเตอร์สำหรับยกบานประตูระบายน้ำ  
 วันศุกร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธานินทร์ พิทักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ มอบหมายให้นางขวัญเมือง ถากรงาม หัวหน้าฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนายวีรภัทร เกิดม่วง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ร่วมกับโครงการชลประทานสมุทรปราการ โดยนายอนุชา ลองทอง หัวหน้าฝ่ายช่างกลสมุทรปราการ ดำเนินการตรวจสอบสภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ "อุทกพลวัต" หนึ่งในผลงานทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งติดตั้งอยู่ที่โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.