สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
ขอพรปีใหม่ 2562  
 วันพุธที่ 2 มกราคม 2562 นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นำผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 11 ขอพรปีใหม่ 2562 ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน
นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ
นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร และผู้บริหารกรมชลประทาน ณ กรมชลประทาน สามเสน
 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.