สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
ประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11 ครั้งที่ 7/2561  
 วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้อำนวนการสำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้ นายชัยพร พรหมสุวรรณ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร เป็นประธานประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11 ครั้งที่ 7/2561 เพื่อติดตามงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมชลประทาน ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย รายงานสภาพเครื่องสูบน้ำ รายงานสถานการณ์น้ำ และผลความก้าวการเพาะปลูก ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 11 โดยมี ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11
 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.