สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 
ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เรื่อง ลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม (นายอานนท์ วังแก้ว)
 

 
 
15-09-20
ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 9 กันยายน 2563 เรื่อง ข้าราชการขอเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล (นางสาวปุณช์ณคิณห์ สุขภัทรวิรุฬห์)
 
 
02-06-20
ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ข้าราชการถึงแก่กรรม (นายศุภวรรณ กิจสุดแสง)
 
 
27-04-20
ประกาศกรมชลประทาน ณ วันที่ 20 เมษายน 2563 เรื่อง ลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม (นายเสมอ บุญฉวี)
 
 
14-02-20
ประกาศกรมชลประทาน ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม (นายสมชาย อินทรผล)
 
 
14-02-20
ทดสอบคำสั่ง
 
 
26-12-19
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก/คัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน
 
 
24-12-19
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 (ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4)
 
 
24-12-19
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น
 
 
12-12-19
ประกาศรับสอบคัดเลือก/คัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน
 
 
25-11-19
ลูกจ้างประจำขอเปลี่ยนชื่อสกุล (นางกนกวรรณ นิลเขียว)
 
 
25-11-19
ข้าราชการขอเปลี่ยนชื่อตัว (นางสาวชัญญพัตร์ เอมโกษา)
 
 
01-11-19
ลูกจ้างประจำขอเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อตัว และชื่อสกุล (นางสาวภัทลดา กุลธนาชนินาถ)
 
 
01-10-19
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานระดับ 4
 
 
01-10-19
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น
 
 
06-09-19
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานระดับ 4 (ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4)
 
 
06-09-19
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น
 
 
28-05-19
เรื่อง ลูกจ้างประจำขอเปลี่ยนชื่อสกุล และคำนำหน้านาม (นางพัชรนันท์ สุขสำราญ)
 
 
19-12-18
ลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม (นายนิพล พูลสวัสดิ์)
 
 
04-08-18
ลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม (นายสอาด เทียนชัย)
 
 
21-07-18
ลูกจ้างประจำขอเปลี่ยนชื่อตัว (นางกัลยกร สมบูรณ์ผล)
 
 
         
  1   2 ถัดไป  

   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.