โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

รายการเอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด

 • 3 สค 61 โครงการ 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่.docx
 • 2 ส.ค.61 พระพิมล โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่
 • VDO เสียงจากเกษตรกร
 • ภาพข่าว เกษตรทฤษฎีใหม่สำนักงานชลประทานที่ 11-มกราคม-2561.pdf
 • ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
 • VDO ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงประกาศเกษตรทฤษฎีใหม่
 • VDO เสียงจากเกษตรกร
 • ภาพข่าว เกษตรทฤษฎีใหม่สำนักงานชลประทานที่ 11-พฤศจิการยน-2560.pdf
 • power point การประชุม "5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ผู้บริหารกษ.
 • คู่มือการปฏิบัติงาน "โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวง และแบบฟอร์ม
 • ทฤษฎีใหม่คืออะไร.pdf
 • คู่มือการปฏิบัติงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม.pdf
 • ภาพข่าว ความเคลื่นไหวโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
 • สาระน่ารู้กับกรมชลประทาน ตอนที่ 5 เรื่อง โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ
 • การประชุม 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง
 • ภาพข่าว เกษตรทฤษฎีใหม่สำนักงานชลประทานที่ 11-กันยายน-2560.pdf
 • ภาพข่าว เกษตรทฤษฎีใหม่สำนักงานชลประทานที่ 11-สิงหาคม-2560.pdf
 • ภาพข่าว เกษตรทฤษฎีใหม่สำนักงานชลประทานที่ 11-มิถุนายน-2560.pdf
 • ภาพข่าว เกษตรทฤษฎีใหม่สำนักงานชลประทานที่ 11-มีนาคม-2560.pdf
 • คณะทำงาน เกษตรทฤษฎีใหม่สำนักงานชลประทานที่ 11-กรกฎาคม-2560.pdf