สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
จัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
 วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 นายพงศ์ศักดิ์  อรุณวิจิตรสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 เป็นประธานจัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อให้ดอกดาวเรืองบานสะพรั่งพร้อมกันในช่วงพระราชพีธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยมีนายธีระพล ตั๊งสมบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง โดยตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันพระราชพีธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกำหนดให้ระหว่างวันที่ 25 -29 ตุลาคม 2560 เป็นช่วงพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูทิพลอดุลยเดช และปลูกดอกดาวเรือง ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำพระองค์ "ดอกดาวเรือง เป็นสัญลักษณ์แทนพระองค์นั้น มีความหมายอันลึกซึ้งซ่อนอยู่ คือ ทรงนำความชื่นบาน และความเจริญ มาสู่ชาติบ้านเมือง อีกทั้งดาวเรืองเป็นดอกไม้ที่ปลูกง่าย โตเร็ว และทนทาน เปรียบเสมือนพระจริยวัตรของพระองค์ท่าน ที่เรียบง่าย พอเพียง แต่พัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าอยู่เสนอ อีกทั้งทรงบำเพ็ญแต่ความดีงามประทับไว้ในใจคนไทยนานเท่านาน ดั่งดาวเรืองที่บานสะพรั่งได้เนิ่นนาน" ณ  บริเวณหน้าอาคารสำนักงานชลประทานที่ 11
 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.