สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ : Smart Water Operation Center (SWOC)  
 วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ : Smart Water Operation Center (SWOC) โดยนายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน ผู้บริหารกรม พร้อมด้วย นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 และข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน เจ้าหน้าที่สำนัก เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพมหานคร
 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.