สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
โครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม  
       วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08:45 น. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี จัดโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมให้กีบสำนักงานชลประทานที่0110โดยสำนักงานประกันสังคมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม0กฏหมายกองทุนประกันสังคม,0อัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม,0การบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาล0ฯลฯ0สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0สำนักงานประกันสังคมทุกแห่ง หรือโทร. 1506 (สายด่วนประกันสังคม)

 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.