แปลงใหญ่

รายการเอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด

 • ภาพข่าว แปลงใหญ่สำนักงานชลประทานที่ 11-กุมภาพันธ์-2561.pdf
 • ความรู้แปลงใหญ่
 • ภาพข่าว แปลงใหญ่สำนักงานชลประทานที่ 11-ธันวาคม-2560.pdf
 • ภาพข่าว แปลงใหญ่สำนักงานชลประทานที่ 11-สิงหาคม-2560.pdf
 • ภาพข่าว ความเคลื่อนไหว นาแปลงใหญ่ 3.pdf
 • ภาพข่าว สานต่อสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ 2.pdf
 • ข่าว ความเคลื่อนไหว นาแปลงใหญ่ 1 .pdf
 • ภาพข่าว แปลงใหญ่สำนักงานชลประทานที่ 11-กันยายน-2560.pdf
 • ภาพข่าว แปลงใหญ่สำนักงานชลประทานที่ 11-สิงหาคม-2560.pdf
 • ภาพข่าว แปลงใหญ่สำนักงานชลประทานที่ 11-มีนาคม-2560.pdf
 • แผน-ผลปฏิบัติงาน(แปลงใหญ่)-สำนักงานชลประทานที่ 11-กันยายน-2560.pdf
 • คณะทำงาน แปลงใหญ่สำนักงานชลประทานที่ 11-กรกฎาคม-2560.pdf