สำนักงานชลประทานที่ 11
200 หมู่ 1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (11120)
โทรศัพท์ 0-2583-0046 ถึง 50 ; VPN 4111, 4112